Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Jura-Saneeraus
Y-tunnus: 2908452-7
Ratakatu 42, 35500 Korkeakoski

Myöhemmin Jura-Saneeraus

 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Lauri Mäkiharju
Puhelin: 040 849 4684
Sähköposti: laurimak91(a)gmail.com

 

JURA-SANEERAUKSEN TIETOTURVAVASTAAVA

Lauri Mäkiharju
Puhelin: 040 849 4684
Sähköposti: laurimak91(a)gmail.com

 

REKISTERIN NIMI

 Jura-Saneerauksen asiakasrekisteri

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen säilyttämiseen ja käsittelyyn.

Henkilö antaa kyseisen luvan yhteydenoton yhteydessä verkkosivun kaavakkeen kautta tai Jura-Saneerauksen työntekijälle puhelimen, sähköpostin tai kasvokkain tapahtuvassa keskustelussa.

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Jura-Saneerauksen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös epäselvyyksien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Jura-Saneerauksen toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Jura-Saneerauksen omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen. Jura-Saneerauksen voi myös halutessaan käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Jura-Saneerauksen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Jura-Saneerauksella on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä rekisterin yhteyshenkilölle, sähköpostitse laurimak91@gmail.com.

 

REKISTERIN SIJAINTI

Rekisteri sijaitsee suojatulla verkkosivustollamme, jonka palvelimia hallitsee Suomen Hostingpalvelu Oy (Y-tunnus: 2180456-9). Sähköpostit lähetetään Hostinpalvelun ja mahdillisen sähköpostimarkkinointi sovelluksen kautta.

Kyselyt tietojen hallinnasta tai esimerkiksi omien tietojen poistosta voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle sähköpostitse laurimak91@gmail.com.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot yhteydenotoista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Jura-Saneerauksen käytössä, paitsi Jura-Saneerauksen käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen, mainonnan kohdentamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Jura-Saneerauksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Tällöin varmistetaan, että siirto tapahtuu EU:n komission antaman tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen mukaisesti.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaisia käyttäjäoikeuksia, jotka jakaa rekisterin pitäjä ja tietoturvavastaava.

Fyysinen pääsy henkilötietojen käsittelyyn tarkoitetuille laitteille on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä tunnistautumisen. Mm. palomuuritekniikan avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin.

Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
  • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

 

SUORAMARKKINOINNIN SUOSTUMUKSET JA KIELLOT

Asiakkaalla on mahdollisuus tilata tai perua uutiskirjeen tilaus ottamalla yhteyttä rekisterin asioita hoitavaan henkilöön. Uutiskirjeen voi perua myös suoraan uutiskirjeen viestissä olevan linkin kautta.